Aanzegtermijn
27-11-2018 - Nog heel vaak gaat het fout inzake de aanzegtermijn van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. In de wet is opgenomen dat de werkgever een aanzegtermijn van minimaal een maand in acht moet nemen. Dit betekend dat u vanaf 1 januari 2015 minimaal een maand voor het einde van de bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer, de werknemer schriftelijk dient te informeren over het wel dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Ook dient u aan te geven onder welke voorwaarden een eventueel volgend contract zal worden aangegaan. Neemt u als werkgever deze aanzegtermijn niet in acht, dan kost u dit een bruto maandsalaris. Bij een te late melding zal de boete na rato berekend worden. Kortom zorg voor een goede tijdssignalering in uw agenda.
WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook
27-11-2018 - In het wetsvoorstel voor de WAB is een maatregel uitgewerkt die de sectorpremie die werkgevers als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen betalen, vervangt door een systeem waarbij de WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. De aard van de arbeidsovereenkomst wordt verplicht op de loonstrook zichtbaar zodat het nieuwe systeem beter is te handhaven. Uw organisatie krijgt hierdoor een extra gegeven te verwerken in de loonaangifte en een extra handeling bij de verwerking van gegevens van alle nieuwe medewerkers.
Wettelijk minimloon 1 januari 2019
27-11-2018 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 2019 verhoogd. De nieuwe bedragen zijn als volgt: E 1.615,80 per maand; E 372,90 per week; E 74,58 per dag. Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 22 jaar tot de AOW-leeftijd. Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, hebben recht op het minimumloon.
Archief...