WWZ en Aanzegtermijn
08-12-2014 - Om werknemers eerder zekerheid te bieden inzake het wel dan niet verlengen van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer is in de wet opgenomen dat de werkgever een aanzegtermijn van minimaal een maand in acht moet nemen. Dit betekend dat u vanaf 1 januari 2015 minimaal een maand voor het einde van de bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer, de werknemer schriftelijk dient te informeren over het wel dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Ook dient u aan te geven onder welke voorwaarden een eventueel volgend contract zal worden aangegaan. Neemt u als werkgever deze aanzegtermijn niet in acht, dan kost u dit een bruto maandsalaris. Bij een te late melding zal de boete na rato berekend worden. Kortom zorg voor een goede tijdssignalering in uw agenda
Archief...