Wettelijk minimloon 1 januari 2019
27-11-2018 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 2019 verhoogd. De nieuwe bedragen zijn als volgt: E 1.615,80 per maand; E 372,90 per week; E 74,58 per dag. Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 22 jaar tot de AOW-leeftijd. Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, hebben recht op het minimumloon.
Archief...